Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 

Topológia siete

Topology NIXSK

Pri spustení prevádzky v uzle NIX.SK sme vychádzali zo skúseností z pražského peeringového uzla, preto boli pre NIX.SK zvolené switche Cisco Nexus 7010. Switche sú umiestnené v dvoch lokalitách v úplne redundantných konfiguráciách. Vzájomné prepojenie switchov je tvorené dvomi nezávislými trasami, v dvojnásobnej požadovanej kapacite tak, aby výpadok jednej z trás nemal vplyv na prevádzku prepojovacieho uzla.

DOSTUPNÉ ROZHRANIA
V JEDNOTLIVÝCH UZLOCH

NIX.SK1 - SITEL
SITELPOP2, Kopčianska 18, Bratislava
100GE CFP, 10GE SFP+, 1GE SFP

NIX.SK2 - SITEL
SITELPOP1, Kopčianska 20, Bratislava
100GE CFP, 10GE SFP+, 1GE SFP

NIX.SK3 - VNET
DIGITALIS, Trnavská cesta 110/B, Bratislava
Single-Mode optical Fiber (SMF)

 

Route servery

Dva route servery v lokalitách NIX.SK1 a NIX.SK2 umožňujú zjednodušenie systému peeringových prepojení medzi členmi a zákazníkmi, keďže nie je nutné nadväzovať individuálne BGP relácie. Tieto route servery zjednodušujú vstup novým členom a zákazníkom, táto služba je pre členov a zákazníkov združenia bezplatná. Podporujeme peering pomocou IPv4 a IPv6 protokolu. Vzhľadom na požiadavky na vyššiu stabilitu riešenia sú route servery prevádzkované na dvoch operačných systémoch a využívajú možnosti routovacieho daemona Bird. Propagáciu prefixov peerom na route serveroch je možné riadiť pomocou BGP komunít.

 
 

IPv6 protokol

Protokol IPv6 je nástupcom súčasného IPv4 protokolu používaného v prostredí internetu. Jeho špecifikácie vznikli v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, okrem iného v reakcii na skoro dochádzajúcej IPv4 adresy. Okrem väčšieho adresného priestoru sú súčasťou špecifikácie protokolu podpora QoS, implementácia bezpečnostných mechanizmov, podpora mobilných zariadení, automatické konfigurácie zariadenia.

Bitová dĺžka adresy sa v IPv6 protokole štyrikrát zväčšila. Namiesto pôvodných 232 (4294967296) je k dispozícii 2128 (340282366920938463463374607431768211456) adries. Adresný priestor IPv6 je rozdelený do niekoľkých skupín, globálne adresy sú prideľované z rozsahu 2000::/3.

NIX.CZ umožňuje prepojenie sietí pomocou protokolu IPv6 svojim členom a zákazníkom od roku 2003. V súčasnosti túto možnosť využíva 86 z celkového počtu 120 pripojených sietí.

Na tejto stránke si môžete overiť, či je aj Váš počítač pripojený pomocou IPv6 protokolu. Protokol IPv6 je možné využívať súbežne s existujúcim IPv4 protokolom.

32bitová čísla AS

Okrem problému s dochádzajúcimi IPv4 adresami bolo treba vyriešiť obdobný problém s číslami autonómnych systémov používaných pre identifikáciu BGP smerovačov, ktoré tiež ubúdajú. Tu bol pôvodný priestor 216 (65536), nové špecifikácie navýšili na 232 (4294967296) možnosť čísel autonómnych systémov. Rozšírenie je prevedené tak, že je spätne kompatibilné aj so smerovačmi, ktoré priamo podporu pre 32-bitové čísla autonómnych systémov nemajú. Vyčerpanie existujúceho 16-bitového priestoru bolo predpovedané na jún 2011. Register RIPE novým žiadateľom od začiatku roka 2009 už 32-bitová čísla autonómnych systémov prideľuje implicitne.

Ďalšie zdroje venované IPv6 protokolu a 32bitovým číslam AS