Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

27.04.2018

Martin Semrád odchádza z čela českého peeringového uzla NIX.CZ

Martin Semrád, doterajší riaditeľ českého neutrálneho prepojovacieho uzla NIX.CZ, sa dnes s predstavenstvom tejto organizácie dohodol na ukončení svojho pôsobenia. Vedením bol poverený Adam Golecký, doterajší technický riaditeľ združenia. Na jeho pozíciu bol vymenovaný Petr Jiran. Martin Semrád pôsobil v združení v rôznych úlohách (radový člen, člen dozornej rady, riaditeľ NIX.CZ) od roku 2005.

"Riaditeľ NIX.CZ, Martin Semrád požiadal predstavenstvo združenia o uvoľnenie zo svojej funkcie. Martin pôsobil na pozícii riaditeľa takmer sedem rokov a uviedol, že by sa rád opäť venoval svojmu súkromnému podnikaniu. Predstavenstvo poďakovalo Martinovi za jeho dlhoročnú prácu a poprialo mu veľa úspechov na jeho ďalšej životnej dráhe. " uviedol Ondřej Filip, predseda predstavenstva NIX.CZ.

Združenie NIX.CZ združuje viac ako 20 rokov českých aj zahraničných poskytovateľov internetových služieb za účelom vzájomného prepojenia ich sietí. Medzi ďalšie aktivity NIX.CZ patrí bezpečnostný projekt FENIX, ktorého vznik súvisel s masívnymi DoS útokmi na české banky, operátorov alebo významné internetové médiá, ďalej neutrálny prepojovací uzol NIX.SK, ktorý patrí medzi dva hlavné prepojovacie uzly na Slovensku, alebo každoročná medzinárodná odborná konferencia CEE Peering Days.

26.04.2018

The organizer of the CSNOG community event have published first abstract and launched registration

The website of the CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group), Czech and Slovak community conference of network operators, now holds first abstracts and a registration form for those interested in the event. The aim of the conference, which will take place on June 11 and 12 in Brno, is to enable mutual exchange of experience, discussion of current issues and sharing of solutions leading to the development of Internet networks in the Czech Republic and Slovakia. The main organizers of the first year of the event are CZ.NIC, administrator of the Czech national domain, and NIX.CZ, a neutral peering node for the Czech Republic and Slovakia.

The program committee is now going through the abstracts sent, assessing their eligibility. Currently we have published the first 15, which are soon to be joined by others. We are very happy that contributions were sent also by representatives from such organizations as the Czech Technical University or CESNET. We believe that the finalized program will be attractive, offering every participant something of interest. I would like to emphasize again that CSNOG is a community event for network experts, meaning everyone can join – with a presentation or by becoming a partner of the event,” said Sergey Myasoedov, chairman of the CSNOG program committee.

Additional information on the CSNOG conference will be posted on the event’s website and on the social networking sites Twitter and Facebook.

26.03.2018

Česká a slovenská komunita správcov sietí sa zíde na konferencii CSNOG

Významné slovenské a české organizácie venujúce sa internetovým sieťam pripravujú prvý ročník komunitného stretnutia s názvom CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group), ktoré sa uskutoční 11. a 12. júna 2018 v Brne. Cieľom tohto dvojdňového podujatia je predovšetkým umožniť vzájomnú výmenu skúseností, diskusiu nad aktuálnymi témami a zdieľanie riešení vedúcich k rozvoju internetových sietí v Českej a Slovenskej republike. Na webových stránkach nájdu záujemcovia predovšetkým výzvu Call For Abstracts (otvorená do 20. apríla). Hlavnými usporiadateľmi prvého ročníka sú združenia CZ.NIC, správca českej národnej domény, a NIX.CZ, neutrálny prepojovací uzol pre Českú republiku a Slovensko.

"Stretnutia NOG majú z pravidla komunitný charakter, čím sa významne líšia od iných bežne usporiadaných konferencií. Často sa hovorí, že akcie NOG sú pre sieťových operátorov. Tými ale nie sú len poskytovatelia pripojenia na Internet, ale aj prevádzkovatelia CDN, hostingové spoločnosti, správcovia a registrátori doménových mien, vývojári operačných systémov a mnoho ďalších. Verím, že sa na CSNOGu budeme venovať tiež reguláciám v telekomunikácií, globálnym sieťam, novým technológiám, internetovému prepájaniu na úrovni prepojovacích uzlov a samozrejme bezpečnosti, "povedal Sergey Myasoedov, programový vedúci československého CSNOGu.

"Akcie typu NOG sa konajú v mnohých krajínách a regiónoch. Ich cieľom je prepojiť odborníkov z oblasti internetových sietí a umožniť im spoznať sa a zdieľať svoje skúsenosti. V Čechách a na Slovensku sa doteraz žiadna takáto akcia neuskutočnila, a pretože majú k sebe komunity sieťových operátorov z týchto krajín blízko, rozhodli sme sa usporiadať akciu formátu NOG spoločne, "uviedol Ondřej Filip, výkonný riaditeľ združenia CZ.NIC.

"Tieto stretnutia sú v komunite sieťových operátorov pomerne tradičné a vyhľadávané. Chceli by sme, aby sa CSNOG pravidelne opakoval, aby sa na ňom každý rok schádzali zástupcovia poskytovateľov internetového pripojenia, sieťových operátorov, prevádzkovateľov registrov, potom internetový inžinieri a záujemcovia o internetové a sieťové technológie a diskutovali spolu. Zmyslom stretnutia je tiež zblíženie a rozvoj komunít týchto odborníkov z oboch krajín, "dodal Martin Semrád, riaditeľ českého neutrálneho prepojovacieho uzla NIX.CZ, ktorý od roku 2015 prevádzkuje slovenský prepojovací uzol NIX.SK.

Zakladajúcimi členmi CSNOGu sú neziskové združenia CZ.NIC a NIX.CZ. Slovenskú republiku v tejto chvíli v organizačnom výbore zastupujú spoločnosti skHosting.eu a VNET. Pretože sa jedná o akciu komunitnú, je žiaduce, aby sa do nej pridali aj ďalšie subjekty z oboch krajín. Organizátori preto vyzývajú širokú odbornú verejnosť, aby sa v prípade záujmu do tejto akcie zapojila. Kontaktné údaje, cez ktoré je možné sa hlásiť, sú k dispozícii na webových stránkach www.csnog.eu.

Záujemcovia, ktorí by chceli na akcii prezentovať, môžu svoje príspevky prihlasovať na webových stránkach www.csnog.eu, a to do 20. apríla. Akceptované budú abstrakty v českom, slovenskom a anglickom jazyku.

Ďalšie informácie spojené s konferenciou CSNOG budú postupne zverejňované na webových stránkach akcie a na sociálnych sieťach Twitter a Facebook.

12.03.2018

Konferencia CEE Peering Days šiestykrát

Minulý týždeň sa v Berlíne konal 6. ročník konferencie zástupcov peeringových uzlov, ISP a datacentier - CEE Peering Days 2018. Z tejto medzinárodnej akcie sa stala významná udalosť, ktorej sa už pravidelne zúčastňujú odborníci z celého sveta, aby sa tu podelili o svoje skúsenosti a dohovorili sa na prípadnej spolupráci. Hlavnými organizátormi podujatia boli aj tento rok peeringové uzly NIX.CZ, VIX.at a BIX.hu, lokálnym partnerom konferencie bola nemecká spoločnosť BCIX.

"Záujem o CEE Peering Days rastie naprieč Európou a zo stredoeurópskej konferencie sa postupne stáva akcia celoeurópska. Na tohtoročnú konferenciu prišlo celkom 214 účastníkov, vďaka čomu sme mohli získať aj podporu Európskej komisie z Nástroje na prepojenie Európy (CEF). Popri tradičných tém spojených s routingom a bezpečnosťou totiž musí IXP často riešiť tiež regulačné otázky, aktuálne predovšetkým dopady Smernice NIS, o ktorých hovorila Zuzana Duračinská z CSIRT.CZ, "uviedol Martin Semrád, výkonný riaditeľ združenia NIX.CZ.

Prezentácia zástupcov spoločností EURO-IX, RIPE NCC, Netflix alebo PeeringDB sú už teraz k dispozícii na stránkach konferencie. Na odbornom serveri Root.cz potom záujemcovia nájdu obsiahlu reportáž vrátane fotografií.

30.10.2017

Novinky v uzle NIX.SK

Novinkami minulého týždňa v peeringovom uzle NIX.SK, ktoré prevádzkuje združenie NIX.CZ, sú v prvom rade pripojenie spoločnosti Valve. Aj vďaka tejto sieti vzrástol minulý týždeň dátový tok v uzle NIX.SK na nový rekord, tým je aktuálne 36,6 Gbps. Druhou nemenej zaujímavou a dôležitou správou je uvedenie do prevádzky zrkadlo koreňového servera I-root, ktorý prevádzkuje spoločnosť Netnod, v bratislavskom datacentre SITEL. Obe tieto udalosti umožnia ďalší rozvoj uzla NIX.SK a pomôžu zvýšiť dátový tok a stabilitu všetkých zainteresovaných spoločností.