Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

23.02.2016

Projekt Fenix v roku 2015: noví členovia a záujem slovenských sietí

Praha / Bratislava, 23. februára 2016 - Pred tromi rokmi zaznamenali významné české internetové služby masívne DoS útoky. Táto nezanedbateľná bezpečnostná udalosť prinútila združenia NIX.CZ, prevádzkovateľa českého prepojovacieho uzla, k vzniku projektu FENIX, ktorého cieľom je lepšie čeliť útokom typu DoS a DDoS. Projekt v týchto dňoch oslavuje druhé výročie svojho oficiálneho založenia. Z pôvodných šiestich zakladajúcich členov je teraz už dvojnásobok a ďalší sa o vstup do projektu uchádzajú. V súvislosti so vstupom združenia NIX.CZ na Slovensko vzbudil tento projekt záujem aj tu. Na vytvorenie slovenskej verzie projektu Fénix má záujem až 12 spoločností. Českú základňu rozšírila nedávno spoločnosť ISP Alliance.

 

V roku 2015 došlo k rozšíreniu počtu aktívnych členov o ďalšie dve organizácie - Web4U a MERIT GROUP. Tieto spoločnosti by mali v najbližšej dobe doplniť ďalšie inštitúcie, ktoré prejavili o vstup do nášho bezpečnostného projektu záujem. Snáď môžem prezradiť, že niektorí záujemcovia riešia v týchto dňoch posledné detaily. V blízkej dobe by sme teda mohli oznámiť mená ďalších spoločností, ktorým nie je sieťová bezpečnosť v tejto krajine ľahostajná," uviedol Martin Semrád, riaditeľ združenia NIX.CZ.

 

Vlaňajší vstup združenia NIX.CZ na Slovensko mal priamy vplyv aj na projekt FENIX. V rámci prvej pracovnej skupiny o neho prejavilo záujem hneď 12 organizácií, medzi ktoré patrí napríklad BENESTRA, VNET alebo SK-NIC.

 

Na prvej pracovnej skupine sme slovenským kolegom prezentovali vývoj v slovenskom uzle NIX.SK a predstavili bezpečnostný projekt FENIX. V súvislosti s projektom FENIX sme potom začali diskusiu nad jeho vznikom na Slovensku. Veľmi si vážime záujmu miestnych operátorov o internetovú bezpečnosť a oceňujeme, že túto tému berú ako prioritu," uviedol Martin Semrád.

 

Dôležitou udalosťou roku 2015 je pre projekt FENIX uzatvorenie memoranda o spolupráci medzi NIX.CZ a slovenským bezpečnostným tímom CSIRT.SK. Hlavným bodom tejto spolupráce je sieťová bezpečnosť a teda aj bezpečnostný projekt FENIX.

 

Združenie NIX.CZ chce spoločnostiam pripojeným do internetového prepojovacieho uzla NIX.SK ponúknuť tiež účasť na slovenskej verzii bezpečnostného projektu FENIX. Jednou z podmienok spolupráce na tomto projekte je aj vlastný bezpečnostný tím s ktorého založením môže veľmi dobre pomôcť práve CSIRT.SK," doplnil Martin Semrád.

 

Účasť v projekte FENIX je spojená s radom podmienok, ktoré sú zakotvené v pravidlách. Účastník musí byť napríklad určitú dobu pripojený do uzla NIX.CZ alebo NIX.SK, musí byť dostatočne dôveryhodný, alebo sa musí aktívne zúčastňovať pracovných skupín. Spoločnosti zapojené do projektu FENIX svojím vstupom jasne deklarujú, že majú záujem predovšetkým na väčšom bezpečí svojich zákazníkov.

 

Projekt FENIX vznikol na pôde združenia NIX.CZ, českého prepojovacieho uzla, a je reakciou predovšetkým na intenzívny DoS útoky z marca roku 2013. Aktuálnymi členmi projektu FENIX sú ACTIVE 24, Casablanca INT, CESNET, COOLHOUSING, CZ.NIC, ČD-Telematika, Dial Telecom, ISP Alliance, MERIT GROUP, Seznam.cz, Web4U, O2 Slovakia a Seznam.cz.

Viac informácií je k dispozícii na internetovej stránke fe.nix.cz.

05.01.2016

Vyšlo ďalšie číslo Newsletteru NIX.CZ

V aktuálnom vydaní pravidelného štvťročníka združenia NIX.CZ nájdete napríklad porovnanie minulej a súčastnej topológie siete českého peeringového uzla, informácie o novom členovi bezpečnostného projektu FENIX, pripomenutie registrácie na ďalší ročník konferencie CEE Peering Days 2016, ktorá sa bude konať v Budapešti, alebo oznámenie o vstupe spoločnosti IX Reach do partnerského programu združenia NIX.CZ. Viac sa dočítate v ďalšom vydaní Newsletteru NIX.CZ. 

12.11.2015

Registrácia na CEE Peering Days 2016 otvorená

Od dnešného dňa je možné sa registrovať na štvrtý ročník konferencie CEE Peering Days, ktorá sa uskutoční od 30. do 31. marca 2016 v Budapešti. Konferenciu už tradične organizuje český peeringový uzol NIX.CZ v spolupráci s viedenskými kolegami z VIX.at a novo tiež s budapeštianskými kolegami z BIX.hu.

Na akcii sa bude opäť podieľať aj organizácia RIPE NCC a to ako garant technicky zameraných workshopov. Okrem zaujímavých prednášok a panelových diskusií ponúkne konferencie tiež možnosť bilaterálnych meetingov. Tie si môžu záujemcovia dohodnúť pomocou aplikácie Rendezvous Point.

Kapacita bude aj teraz 250 miest, 40 miest potom čaká na účastníkov workshopov. Všetky dostupné informácie vrátane registračného formulára nájdu záujemcovia na internetovej adrese www.peeringdays.eu.

25.10.2015

NIX.SK pripojil prvý koreňový server, jeho služby môžu využívať všetky pripojené siete

Prostredníctvom slovenského peeringového uzla NIX.SK, ktorý je prevádzkovaný združením NIX.CZ, je najnovšie verejne dostupný prvý root server. Ide o J-Root, ktorý globálne prevádzkuje americká spoločnosť Verisign. Tej NIX.CZ dodáva obdobné služby v českom uzle už dlhé roky. Rozšírenie na slovenský trh je teda výústením tejto dlhodobej spolupráce. 

"Doteraz bol na Slovensku umiestnený iba C-root server, ktorý prevádzkuje spoločnosť Cogent Communications. Tento server ale nebol pripojený k žiadnemu peeringovému uzlu, a tak jeho služby mohli využívať iba zákazníci tejto spoločnosti. Výhodou J-Root serveru je jeho priame umiestnenie do peeringového centra, kde poskytuje služby všetkým pripojeným sieťam. V prípade NIX.SK ide už o 26 spoločností. Tieto výhody budú môcť čerpať aj novo pripojené siete." Uviedol Adam Golecký, technický riaditeľ NIX.SK. 

Téme koreňových serverov v Českej republike bol venovaný článok, ktorý vyšiel nedávno na serveri root.cz.

01.10.2015

Vychádza tohtoročný tretí Newsletter NIX.CZ

V septembrovom vydaní štvrťročníka združenia NIX.CZ nájdete informácie spojené s letnými zmenami nášho hardvéru, ďalej si budete môcť prečítať, čo máme spoločné s nedávnym upgradom pražského zrkadla koreňového servera L, alebo vás upozorníme na 4. ročník konferencie Peering Days. Tú bude budúci rok v marci hostiť maďarská Budapešť. Viac v ďalšom vydaní Newsletteru NIX.CZ.

01.07.2015

Vyšlo nové číslo spravodaja NIX.CZ

V aktuálnom vydaní nášho štvrťročníka sa venujeme predovšetkým aktivitám spojeným so slovenským peeringovým uzlom NIX.SK a bezpečnostným projektom FENIX. Tieto informácie dopĺňajú upozornenie na vystúpenie na konferenciách alebo prehľad sietí novo pripojených do uzlov v Prahe a Bratislave. Viac v ďalšom vydaní Newsletteru NIX.CZ.