Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

25.10.2015

NIX.SK pripojil prvý koreňový server, jeho služby môžu využívať všetky pripojené siete

Prostredníctvom slovenského peeringového uzla NIX.SK, ktorý je prevádzkovaný združením NIX.CZ, je najnovšie verejne dostupný prvý root server. Ide o J-Root, ktorý globálne prevádzkuje americká spoločnosť Verisign. Tej NIX.CZ dodáva obdobné služby v českom uzle už dlhé roky. Rozšírenie na slovenský trh je teda výústením tejto dlhodobej spolupráce. 

"Doteraz bol na Slovensku umiestnený iba C-root server, ktorý prevádzkuje spoločnosť Cogent Communications. Tento server ale nebol pripojený k žiadnemu peeringovému uzlu, a tak jeho služby mohli využívať iba zákazníci tejto spoločnosti. Výhodou J-Root serveru je jeho priame umiestnenie do peeringového centra, kde poskytuje služby všetkým pripojeným sieťam. V prípade NIX.SK ide už o 26 spoločností. Tieto výhody budú môcť čerpať aj novo pripojené siete." Uviedol Adam Golecký, technický riaditeľ NIX.SK. 

Téme koreňových serverov v Českej republike bol venovaný článok, ktorý vyšiel nedávno na serveri root.cz.

01.10.2015

Vychádza tohtoročný tretí Newsletter NIX.CZ

V septembrovom vydaní štvrťročníka združenia NIX.CZ nájdete informácie spojené s letnými zmenami nášho hardvéru, ďalej si budete môcť prečítať, čo máme spoločné s nedávnym upgradom pražského zrkadla koreňového servera L, alebo vás upozorníme na 4. ročník konferencie Peering Days. Tú bude budúci rok v marci hostiť maďarská Budapešť. Viac v ďalšom vydaní Newsletteru NIX.CZ.

01.07.2015

Vyšlo nové číslo spravodaja NIX.CZ

V aktuálnom vydaní nášho štvrťročníka sa venujeme predovšetkým aktivitám spojeným so slovenským peeringovým uzlom NIX.SK a bezpečnostným projektom FENIX. Tieto informácie dopĺňajú upozornenie na vystúpenie na konferenciách alebo prehľad sietí novo pripojených do uzlov v Prahe a Bratislave. Viac v ďalšom vydaní Newsletteru NIX.CZ.

24.06.2015

Slovenské siete chcú spolupracovať na poli internetovej bezpečnosti

Zástupcovia slovenských sietí prejavili minulý týždeň na prvej pracovnej skupine združenia NIX.CZ, ktoré prevádzkuje slovenský prepojovací uzol NIX.SK, a bezpečnostného tímu CSIRT.SK záujem vytvoriť slovenskú podobu bezpečnostného projektu FENIX. Ten pôvodne vznikol v Českej republike a jeho cieľom je v prípade DDoS útoku umožniť fungovanie sietí, ktoré sú do neho zapojené. V Česku sú jeho členmi napríklad Seznam.cz, O2 Czech Republic alebo správca českej národnej domény, združenie CZ.NIC. Na Slovensku sa chce na projekte podieľať 12 organizácií, medzi ktoré patrí napríklad BENESTRA, VNET alebo SK-NIC.

"Na pracovnej skupine sme prezentovali vývoj v slovenskom uzle NIX.SK a predstavili bezpečnostný projekt FENIX. V súvislosti s projektom FENIX sme potom začali diskusiu nad jeho vznikom na Slovensku. Veľmi si vážime záujmu miestnych operátorov o internetovú bezpečnosť a oceňujeme, že túto tému berú ako prioritu. Za združenie NIX.CZ by som rád všetkých uistil, že urobíme všetko preto, aby sme naplnili očakávania, a to práve predovšetkým s ohľadom na vznik slovenskej verzie projektu FENIX," uviedol Martin Semrád, výkonný riaditeľ združenia NIX.CZ, ktoré prevádzkuje slovenský prepojovací uzol NIX.SK.

Združenia NIX.CZ veľmi úzko spolupracuje s národným bezpečnostným tímom Českej republiky - CSIRT.CZ. Na Slovensku je partnerom slovenského prepojovacieho uzla slovenský bezpečnostný tím CSIRT.SK, s ktorým nedávno uzavrelo združenie NIX.CZ memorandum o spolupráci. Hlavným bodom tejto spolupráce je sieťová bezpečnosť.

"CSIRT.SK sa ako hlavný CSIRT tím Slovenskej republiky snaží prinášať slovenskej internetovej komunite služby, ktoré majú za cieľ predchádzať a riešiť bezpečnostné incidenty spojené so sieťovou bezpečnosťou v rámci slovenského Internetového priestoru. Projekt FENIX plne podporujeme a to predovšetkým preto, že môže zabezpečiť kontinuitu prevádzkovaných služieb v prípade DDoS útoku na slovenskú internetovú infraštruktúru. Preto sa naďalej chceme podieľať na vytváraní pravidiel, ktoré budú definovať tento projekt na Slovensku," uviedla Petra Hochmannová, riaditeľka slovenskej jednotky pre riešenie počí tačových bezpečnostných incidentov CSIRT.SK.

Na prvej pracovnej skupine NIX.SK a CSIRT.SK sa zúčastnili spoločnosti a organizácie BENESTRA, Digi Slovakia, FORPSI, LightStorm Communications, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), SK-NIC, Slovanet, SmartComp, Trestel SK a VNET. Nasledujúce stretnutie zástupcov týchto a ďalších spoločností, ktoré majú záujem o vytvorenie projektu FENIX a o vstup do projektu, je naplánované na prelom septembra a októbra tohto roku.

11.06.2015

Zástupcovia združenia NIX.CZ a slovenského bezpečnostného týmu CSIRT.SK podpísali memorandum o spolupráci.

Zástupcovia združenia NIX.CZ, ktoré pôsobí ako neutrálny prepojovací internetový uzol pre Českú republiku, a slovenského národného bezpečnostného týmu CSIRT.SK, podpísali memorandum o spolupráci. Spolupráca spomínaných organizácií sa bude týkať hlavne sieťovej bezpečnosti. Združenie NIX.CZ prevádzkuje od marca tohto roku slovenský prepojovací internetový uzol NIX.SK, ktorý je jedným z dvoch takýchto uzlov na Slovensku. Ďalšia oblasť spolupráce je spojená s bezpečnostným projektom FENIX. Cieľom tohto projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb subjektov zapojených do tejto aktivity.

"Hlavnými cieľmi združenia NIX.CZ je prevádzka internetových prepojovacích uzlov a osveta predovšetkým v oblasti sieťovej bezpečnosti. V Českej republike úspešne spolupracujeme s bezpečnostným týmom CSIRT.CZ, a to predovšetkým v rámci rôznych pracovných skupín. Radi by sme túto dobrú spoluprácu preniesli rovnako aj na Slovensko" uviedol Martin Semrád, riaditeľ združenia NIX.CZ. "Združenie NIX.CZ chce zákazníkom pripojeným do internetového prepojovacieho uzlu NIX.SK ponúknuť okrem iného tiež účasť na slovenskej verzii bezpečnostného projektu FENIX. Jednou z podmienok spolupráce v tomto projekte je tiež vlastný bezpečnostný tým, s ktorého založením môže byť nápomocný práve CSIRT.SK"

"Jednou z prioritných úloh CSIRT.SK je neustále zvyšovanie úrovne zabezpečenia digitálneho priestoru Slovenskej republiky. Snažíme sa prinášať našej klientele aktívne a proaktívne služby, ktorých cieľom je zabezpečiť dostupnosť prevádzkovaných systémov aj počas rozsiahlych útokov, prostredníctvom koordinácie reakcie na incidenty na národnej úrovni. Projekt FENIX má potenciál významným spôsobom napomôcť klientom zabezpečiť kontinuitu poskytovaných služieb. Iniciatívu NIX.CZ v SR vítame a radi podporíme, nakoľko sa tým podporí aj budovanie bezpečnostnej komunity v SR," uviedla Petra Hochmannová, riaditeľka slovenskej jednotky na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov CSIRT.SK.

O CSIRT.SK

CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia) bol zriadený Ministerstvom financií SR s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany národnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry a kritickej informačnej infraštruktúry. Tím zabezpečuje služby spojené so zvládnutím bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti v spolupráci s ich vlastníkmi a prevádzkovateľmi, telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi internetových služieb (ISP) a inými štátnymi orgánmi, podieľa sa na budovaní a rozširovaní poznania verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti, aktívne kooperuje so zahraničnými organizáciami a reprezentuje SR v oblasti informačnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni.

O združení NIX.CZ

NIX.CZ, z.z.p.o. (záujmové združenie právnických osôb) je spoločnosť združujúca českých aj zahraničných poskytovateľov internetových služieb za účelom vzájomného prepojenia ich sietí. V súčasnej dobe je združenie najväčším neutrálnym IXP (Internet Exchange Point) v Českej republike a radí sa medzi desať najväčších IXP v Európe. Dôsledné plánovanie, dômyselné technické riešenie a technická podpora 24/7 zaisťujú bezporuchový chod uzlu. Už od roku 2003 združenie podporuje peering prostredníctvom IPv6 protokolu.

O bezpečnostnom projekte FENIX

Projekt FENIX vznikol na pôde českého peeringového uzlu NIX.CZ v roku 2013, a to ako reakcia na intenzívny DoS útok, ktorému v marci toho roku čelili významné české médiá, banky ale aj operátori. Zmyslom projektu je v prípade DoS útoku umožniť dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity.

Projekt FENIX riadia sami jeho členovia. Tí sú nezávislí na združení NIX.CZ a majú absolútnu autonómiu v tom, ako sa rozhodujú. Projekt je určený spoločnostiam, ktoré poskytujú pripojenie významným službám a potrebujú zabezpečiť ich prevádzku v tých najkritickejších situáciách.