Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

24.01.2022

Združenie NIX.CZ nadviazalo spoluprácu so Žilinskou univerzitou

Najväčší neutrálny peeringový uzol v Českej republike, NIX.CZ, ktorý tiež prevádzkuje slovenský peeringový uzol NIX.SK, nadviazal spoluprácu s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Táto fakulta, ako jedna z mála na Slovensku, učí svojich študentov aplikované sieťové technológie, teda pripravuje budúcich inžinierov pre sieťárske profesie. Prvým krokom užšej spolupráce oboch inštitúcií bolo odovzdanie nevyužitých switchov Nexus 7010. Tieto zariadenia venovali zástupcovia NIX.CZ žilinským pedagógom pre potreby praktickej výučby.

„V rámci výučby kladú kolegovia z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity veľký dôraz na prepojenie sieťárskej teórie s praxou, vďaka čomu majú študenti možnosť obsiahnuť si sieťové prvky a prácu s nimi už v rámci svojho vysokoškolského štúdia. Tento prístup je nám veľmi blízky a sympatický, a preto sme sa rozhodli podporiť výučbu budúcich sieťových administrátorov venovaním switchov Nexus 7010,“ uviedol Marian Rychtecký, technický riaditeľ združenia NIX.CZ.

„Týmto by samozrejme naša spolupráca nemala skončiť. Do budúcnosti počítame s tým, že by sme pripravili spoločné projekty týkajúce sa vzdelávania budúcich sieťárov pre ich lepšie uplatnenie v praxi. Spolupráca s akademickým prostredím bola vždy pre naše združenie dôležitá,“  doplnil Adam Golecký, riaditeľ združenia NIX.CZ.

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity je moderný vysokoškolský ústav s viac ako tridsaťročnou tradíciou. Na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia sa aktuálne vzdeláva takmer 1600 študentov, ktorí navštevujú dvanásť akreditovaných študijných programov. Fakulta riadenia a informatiky ponúka špičkové vzdelanie a výskum v oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií na jednom mieste.

NIX.CZ združuje už viac ako 25 rokov českých i zahraničných poskytovateľov internetových služieb, a to za účelom vzájomného prepojenia ich sietí. Český neutrálny peeringový uzol poskytuje svoje služby okrem siedmich pražských lokalít aj vo Viedni a v Bratislave, v slovenskej metropole sa jedná o vlastný peeringový uzol NIX.SK.

10.01.2022

Vyšiel nový newsletter NIX.CZ

Nové vydanie newslettera prináša spomienku na 25. výročie založenia českého neutrálneho uzla NIX.CZ, grauláciu Janovi Gruntorádovi, jednému zo zakladateľov združenia, k jeho prijatiu do internetovej siene slávy, informáciu o znovuzvolení Ondřeja Filipa, predsedu predstavenstva NIX.CZ, do vedenia medzinárodnej organizácie EURO -IX alebo pozvánku na aprílové Peering Days, ktoré sa majú tentoraz uskutočniť v gréckych Aténach.

30.08.2021

Združenie NIX.CZ oslavuje štvrťstoročie, svoje peeringové služby ponúka v Prahe, Bratislave a Viedni

Český neutrálny peeringový uzol NIX.CZ, ktorý patrí k najväčším peeringovým uzlom v Európe, si dnes pripomína 25 rokov od svojho založenia. Pred štvrťstoročím stáli pri jeho zrode spoločnosti CESNET, CZECH ON LINE, Dataco, GTS Czech Com, Internet CZ, Podnik výpočtovej techniky, IBM Česká republika a SPT TELECOM. Aktuálne má NIX.CZ 65 členov a prepája 199 sietí, a to nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku (Bratislave) a v Rakúsku (Viedni).
 
"Vznik združenia NIX.CZ je spojený so zrušením štátneho monopolu na podnikanie v elektronických komunikáciách. Aj vďaka otvoreniu trhu začali podnikať prví poskytovatelia internetového pripojenia, ktorí vzápätí zistili, že pre rozvoj podnikania by bolo dobré, aby tu bol neutrálny subjekt umožňujúci prepájanie ich sietí a výmenu dát. Tak vznikol NIX.CZ, jeden z najväčších peeringových uzlov na starom kontinente," uviedol Adam Golecký, riaditeľ NIX.CZ, ktorý pôsobí v združení už viac ako 13 rokov.
 
Združenie NIX.CZ stojí za celým radom projektov, ktorých zmyslom je rozvíjať odvetvie, ktoré tvorí základ digitálnej ekonomiky v modernom svete. Medzi najznámejšie a najvýraznejšie patrí bezpečnostný projekt FENIX alebo v minulom roku predstavený nástroj Bird Spy. Pre špecialistov venujúcim sa sieťam a prevádzkovateľom dátových centier spoluorganizuje NIX.CZ každý rok medzinárodnú konferenciu Peering Days a tiež komunitné stretnutia CSNOG.
01.07.2021

Združenie NIX.CZ opäť zlacňuje a zrýchľuje prípojky

Na júnovom stretnutí členov združenia NIX.CZ predstavil Ondřej Filip, predseda predstavenstva českého neutrálneho peeringového uzla, nový cenník a zmeny s ním spojené.

"Zmeny, ktoré platia od začiatku júla, sa týkajú zavedenia nových prípojok s rýchlosťami 25GE a 400GE. Spoločnosti využívajúce prípojky s rýchlosťami 10GE a 40GE si budú môcť 2,5 krát navýšiť kapacitu bez zmeny podmienok a to na 25GE a 100GE. Užívateľom 100G prípojok sa znižuje cena o 21 percent. Nový cenník bude platiť od 1. júla," približuje Ondřej Filip.

"Tieto zmeny nám umožnila výmena switchov, ktorá prebehla v prvom polroku tohto roka. Tá sa týkala predovšetkým slovenského a viedeňského bodu a súčasne chrbticových switchov umiestnených v Prahe. Vďaka tejto výmene je možné začať ponúkať prípojky s rýchlosťou 25GE až 400GE pričom 400GE bude za cenu 3 350 EUR, " dopĺňa Adam Golecký, riaditeľ združenia NIX.CZ, ktoré prevádzkuje svoje peeringové služby v Bratislave, Prahe a Viedni.

14.06.2021

Organizátori sieťarského stretnutia CSNOG 2021 vyhlasujú výzvu Call for Abstracts

Usporiadatelia štvrtého ročníka komunitného stretnutia správcov českých a slovenských sietí CSNOG 2021 dnes vyhlásili Call for Abstracts. Záujemcovia o prednášku môžu svoje abstrakty prihlasovať do 31. augusta, a to na webe akcie. Programová komisia na čele s novým predsedom, ktorým bol zvolený Ondřej Caletka, uvíta príspevky zamerané na správu sietí, infraštruktúru alebo bezpečnosť. Organizátormi podujatia CSNOG 2021 sú združenia CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.

Hlavný program stretnutia má na starosti nezávislá programová komisia zložená z renomovaných osobností z odboru. Od začiatku v jej čele stál Sergey Myasoedov, ktorého tento rok vystriedal doterajší člen komisie Ondřej Caletka pôsobiaci v medzinárodnej organizácii RIPE NCC. Ondřej Caletka predtým pôsobil ako správca a vývojár v akademickom združení CESNET. Ondřej Caletka je tiež dobrovoľným organizátorom konferencie LinuxDays a vytrvalým propagátorom IPv6.

"Rád by som týmto poďakoval Sergeyovi za prácu, ktorú doteraz vo svojej funkcii odvádzal, a som rád, že nás úplne neopúšťa a bude aj naďalej pôsobiť ako člen programovej komisie. Verím, že sa podarí nadviazať na predchádzajúce ročníky a zostaviť zaujímavý program, ktorý bude prínosom pre celú komunitu v Českej aj Slovenský republike," uvádza Ondřej Caletka, predseda programovej komisie CSNOG 2021." Rád by som v mene členov komisie vyzval všetkých odborníkov na správu sietí, či už zo súkromnej, štátne či akademickej sféry, aby sa nám prihlásili a prostredníctvom svojich príspevkov sa podelili o svoje poznatky vedúce k rozvoju sieťarského odvetvia v oboch krajinách. "

Návrhy príspevkov do hlavného programu CSNOG 2021 môžu záujemcovia posielať cez formulár do 31. augusta, pričom abstrakty môžu byť v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku.

Ďalšie informácie spojené s komunitným stretnutím CSNOG 2021 budú postupne zverejňované na webových stránkach akcie a na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a LinkedIn.