Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

27.04.2018

Martin Semrád odchádza z čela českého peeringového uzla NIX.CZ

Martin Semrád, doterajší riaditeľ českého neutrálneho prepojovacieho uzla NIX.CZ, sa dnes s predstavenstvom tejto organizácie dohodol na ukončení svojho pôsobenia. Vedením bol poverený Adam Golecký, doterajší technický riaditeľ združenia. Na jeho pozíciu bol vymenovaný Petr Jiran. Martin Semrád pôsobil v združení v rôznych úlohách (radový člen, člen dozornej rady, riaditeľ NIX.CZ) od roku 2005.

"Riaditeľ NIX.CZ, Martin Semrád požiadal predstavenstvo združenia o uvoľnenie zo svojej funkcie. Martin pôsobil na pozícii riaditeľa takmer sedem rokov a uviedol, že by sa rád opäť venoval svojmu súkromnému podnikaniu. Predstavenstvo poďakovalo Martinovi za jeho dlhoročnú prácu a poprialo mu veľa úspechov na jeho ďalšej životnej dráhe. " uviedol Ondřej Filip, predseda predstavenstva NIX.CZ.

Združenie NIX.CZ združuje viac ako 20 rokov českých aj zahraničných poskytovateľov internetových služieb za účelom vzájomného prepojenia ich sietí. Medzi ďalšie aktivity NIX.CZ patrí bezpečnostný projekt FENIX, ktorého vznik súvisel s masívnymi DoS útokmi na české banky, operátorov alebo významné internetové médiá, ďalej neutrálny prepojovací uzol NIX.SK, ktorý patrí medzi dva hlavné prepojovacie uzly na Slovensku, alebo každoročná medzinárodná odborná konferencia CEE Peering Days.