Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

26.03.2018

Česká a slovenská komunita správcov sietí sa zíde na konferencii CSNOG

Významné slovenské a české organizácie venujúce sa internetovým sieťam pripravujú prvý ročník komunitného stretnutia s názvom CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group), ktoré sa uskutoční 11. a 12. júna 2018 v Brne. Cieľom tohto dvojdňového podujatia je predovšetkým umožniť vzájomnú výmenu skúseností, diskusiu nad aktuálnymi témami a zdieľanie riešení vedúcich k rozvoju internetových sietí v Českej a Slovenskej republike. Na webových stránkach nájdu záujemcovia predovšetkým výzvu Call For Abstracts (otvorená do 20. apríla). Hlavnými usporiadateľmi prvého ročníka sú združenia CZ.NIC, správca českej národnej domény, a NIX.CZ, neutrálny prepojovací uzol pre Českú republiku a Slovensko.

"Stretnutia NOG majú z pravidla komunitný charakter, čím sa významne líšia od iných bežne usporiadaných konferencií. Často sa hovorí, že akcie NOG sú pre sieťových operátorov. Tými ale nie sú len poskytovatelia pripojenia na Internet, ale aj prevádzkovatelia CDN, hostingové spoločnosti, správcovia a registrátori doménových mien, vývojári operačných systémov a mnoho ďalších. Verím, že sa na CSNOGu budeme venovať tiež reguláciám v telekomunikácií, globálnym sieťam, novým technológiám, internetovému prepájaniu na úrovni prepojovacích uzlov a samozrejme bezpečnosti, "povedal Sergey Myasoedov, programový vedúci československého CSNOGu.

"Akcie typu NOG sa konajú v mnohých krajínách a regiónoch. Ich cieľom je prepojiť odborníkov z oblasti internetových sietí a umožniť im spoznať sa a zdieľať svoje skúsenosti. V Čechách a na Slovensku sa doteraz žiadna takáto akcia neuskutočnila, a pretože majú k sebe komunity sieťových operátorov z týchto krajín blízko, rozhodli sme sa usporiadať akciu formátu NOG spoločne, "uviedol Ondřej Filip, výkonný riaditeľ združenia CZ.NIC.

"Tieto stretnutia sú v komunite sieťových operátorov pomerne tradičné a vyhľadávané. Chceli by sme, aby sa CSNOG pravidelne opakoval, aby sa na ňom každý rok schádzali zástupcovia poskytovateľov internetového pripojenia, sieťových operátorov, prevádzkovateľov registrov, potom internetový inžinieri a záujemcovia o internetové a sieťové technológie a diskutovali spolu. Zmyslom stretnutia je tiež zblíženie a rozvoj komunít týchto odborníkov z oboch krajín, "dodal Martin Semrád, riaditeľ českého neutrálneho prepojovacieho uzla NIX.CZ, ktorý od roku 2015 prevádzkuje slovenský prepojovací uzol NIX.SK.

Zakladajúcimi členmi CSNOGu sú neziskové združenia CZ.NIC a NIX.CZ. Slovenskú republiku v tejto chvíli v organizačnom výbore zastupujú spoločnosti skHosting.eu a VNET. Pretože sa jedná o akciu komunitnú, je žiaduce, aby sa do nej pridali aj ďalšie subjekty z oboch krajín. Organizátori preto vyzývajú širokú odbornú verejnosť, aby sa v prípade záujmu do tejto akcie zapojila. Kontaktné údaje, cez ktoré je možné sa hlásiť, sú k dispozícii na webových stránkach www.csnog.eu.

Záujemcovia, ktorí by chceli na akcii prezentovať, môžu svoje príspevky prihlasovať na webových stránkach www.csnog.eu, a to do 20. apríla. Akceptované budú abstrakty v českom, slovenskom a anglickom jazyku.

Ďalšie informácie spojené s konferenciou CSNOG budú postupne zverejňované na webových stránkach akcie a na sociálnych sieťach Twitter a Facebook.