Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

24.02.2017

Vedenie medzinárodnej Federácie prepojovacích uzlov posilnil Ondřej Filip zo združenia NIX.CZ

Zástupca českého neutrálneho prepojovacieho uzla NIX.CZ v európskom združení EURO-IX Ondřej Filip bol za túto organizáciu menovaný do predstavenstva medzinárodnej Federácie prepojovacích uzlov (The Internet Exchange Federation). Tá združuje spoločnosti zastupujúce internetové prepojovacie uzly (IXP) z Ázie a Pacifiku (APIX), Európy (EURO-IX), Latinskej Ameriky a Pacifiku (LAC-IX) a Afriky (AF-IX). Každú zo štyroch uvedených organizácií reprezentujú vždy dvaja zástupcovia. Za organizáciu EURO-IX sú to teda švéd Kurtis Lindqvist a Ondřej Filip z Českej republiky.

"Federácia prepojovacích uzlov má pôsobiť ako platforma pre zdieľanie skúseností z oblastí spojených s internetovým prepojovaním. Rád by som ako člen jeho najužšieho vedenia prispel k budovaniu otvorenej a spolupracujúcej komunity prepojovacích uzlov na celom svete, a tým pomohol k rozvoju v tejto internetovej oblasti," dodáva Ondřej Filip, zástupca organizácie EURO-IX.