Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK

AKTUALITY

12.11.2018

Do vedenia organizácie EURO-IX bol znovu zvolený Ondřej Filip z NIX.CZ

Predseda predstavenstva českého prepojovacieho uzla NIX.CZ, Ondřej Filip, bol minulý týždeň opätovne zvolený do vedenia združenia prepojovacích uzlov, European Internet Exchange Association (EURO-IX). Mandát Ondřeja Filipa v tejto významnej organizácii je na dva roky.

Poslaním organizácie EURO-IX je podporiť vývoj, posilňovanie a zdokonaľovanie takzvanej Internet Exchange Point (IXP) komunity. To zahŕňa spoluprácu jednotlivých peeringových uzlov predovšetkým v Európe a spočíva v zjednocovaní technických štandardov používaných uzlami pri spoločných postupoch, ako napríklad v oblasti štatistického vyhodnocovania a informačných aktivít.