string(12) "ABOUT_CAREER" NIX.SK - Neutral Internet Exchange
Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 

História

Uzol NIX.SK

2014 december - preberanie uzlu SITELiX

2015 marec - zahájenie poskytovania služieb uzla NIX.SK a spustenie prepojovania zákazníkov z prevzatého uzlu SITELiX do uzlu NIX.SK. 

História združenia NIX.CZ

1996 - sedem členov podpisuje zakladateľskú listinu, nasleduje prvé valné zhromaždenie združenia NIX.CZ
 
1997 -  je spustený prvý peeringové uzol, fakticky dochádza k začatiu peeringu
 
1998 - dochádza k rozhodnutiu o právnej forme CZ.NIC (záujmové združenie právnických osôb), sú spísané stanovy združenia, dochádza k zápisu do registra
 
2000 - združenie má 20 členov a dva prípojné body kde sa využívajú prípojky o kapacitách 2Mbit až 100Mbit
 
2002 - združenie sa profesionalizuje a nastúpi prvý zamestnanec, celková prevádzka prekročuje 1Gbps
 
2003 - NIX.CZ implementuje protokol IPv6, vznikajú dva nové prípojné body (čo rozšíri ich počet na štyri), NIX.CZ vstupuje do medzinárodného združenia EURO-IX
 
2005 - NIX.CZ začína podporovať prípojky pomocou technológie 10Gbps, celková prevádzka vzrastá na 10 Gbps
 
2006 - dochádza k začatiu hostingu prvých TLD (.eu, .be, .at), prevádzka prekračuje 20 Gbps
 
2008 - je zahájená prevádzka služby route serverov a je prekročená hranica maximálneho dátového toku 50 Gbps
 
2009 - je prekonané 100 Gbps celkového dátového toku, vrámci združenia začínajú prípravy na zmenu vnútornej topológie siete
 
2010 - prebieha zmena topológie z kruhovej na dvojitú hviezdu
 
2011 - je preadresovaný peeringové segment z rozsahu / 24 na / 22, je prekonaná hranica 200 Gbps v celkovej prenášanej prevádzke a dochádza k otvoreniu piateho prístupového bodu
 
2012 - NIX.CZ vykonáva testy 100 Gbps technológie, investujel do vlastnej optickej trasy (cieľom je zaistenie vyššej neutrality), Celkovy prenášaný datový tok prekračuje 250 Gbps a je realizovaná prvá produkčná prípojka v kapacite 100 Gbps
 
2013 - združenie zorganizuje prvý ročník medzinárodnej konferencie Peering Day v spolupráci s rakúskym VIX.at a začína diskusiu o možnostiach predchádzania sieťových bezpečnostných incidentov
 
2014 - NIX.CZ spúšťa bezpečnostný projekt FENIX, prekonáva hranicu 300 Gbps v celkovom prenášanom datovom toku, usporiadáva druhú konferenciu CEE Peering Day vo Viedni v spolupráci s viedenským uzlom VIX.at. V lete roku 2014 začína združenie diskusiu o možnostiach expanzie na zahraničné trhy.
 
2015 – Na Slovensku sa otvoril nový uzol NIX.SK, ktorý má dva PoPy a nie je sieťovo prepojený s NIX.CZ.
 
 

Ľudia

Adam Golecký:

Zastáva pozíciu výkonného riaditeľa združenia. Mimo vedenie celého tímu NIX.CZ je zodpovedný za hospodárenie združenia, ďalej má na starosti komunikáciu so strategickými partnermi a reprezentuje NIX.CZ a NIX.SK na lokálnej a medzinárodnej úrovni. V združení NIX.CZ pracuje od roku 2008.

Petr Jiran:

V združení NIX.CZ pracuje od roku 2009 a zastáva funkciu technického riaditeľa. Náplňou jeho práce je vedenie technického tímu, plánovanie rozvoja, výstavba a dohľad nad infraštruktúrou internetových uzlov NIX.CZ a NIX.SK. Ďalej sa venuje testovaniu nových technológií a spoluprácu s organizáciami, ako je RIPE NCC či EURO-IX.

Michal Halenka:

V združení NIX.CZ pracuje od roku 2017 ako technický špecialista. Zabezpečuje prevádzku a údržbu infraštruktúry a technológií NIX.CZ. Stará sa o správu serverov (Linux, BSD) a aplikácií na nich. Tiež sa podieľa na vývoji komunikačných / webových rozhraní.

David Stopka:

David je nadaným vývojárom komunikačných a webových rozhraní NIX.CZ a je tiež zodpovedný za údržbu technológií a chod serverov.

Ester Paál:

V združení pôsobí od roku 2013 na pozícii Account and Communication Manager. Je zodpovedná za komunikáciu s členmi a zákazníkmi združenia. Ester má na starosti organizáciu medzinárodných podujatí a reprezentáciu združenia na domácich a medzinárodných fórach a konferenciách. Pred nástupom do združenia NIX.CZ pôsobila ako Account Manager správcu domény .EU, v združení EURid.

Renata Malička:

Renáta pracuje v združení na pozícii Office Managera. Je zodpovedná za plynulý chod kancelárie a fakturáciu. Tiež organizuje spoločenské podujatia, na ktorých sa NIX.CZ pravidelne stretáva so svojimi členmi a zákazníkmi.

Miroslav Leták:

Do združenia nastúpil ako sieťový špecialista v apríli 2018. Mirek má za sebou dlhoročné skúsenosti  zo sieťového prostredia na strane telekomunikačného operátora. Hlavnou náplňou Mirkovej práce je zabezpečovanie chodu a rozvoj sieťovej infraštruktúry uzlov NIX.CZ a NIX.SK.

 
 

Členovia