Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 
10.4
Gbps (Aktuálny datový tok)
Denný graf (päťminutový priemer)
Neutral Internet eXchange
 
36

SIETÍ

46

PORTY

17.1

MAXIMUM (Gbps)

235.0

KAPACITA (Gb)

 

NIX.SK – Neutral Internet eXchange

Uzol NIX.SK je nezávislý peeringový uzol, ktorý je prevádzkovaný združením NIX.CZ od roku 2015. NIX.SK prepojuje slovenských a zahraničných poskytovateľov internetových služieb s cieľom vzájomného prepojenia ich sietí. Pripojenie do infraštruktúry združenia je umožnené z dvoch bratislavských lokalít.

V súčasnej dobe je NIX.SK jediným neutrálnym IXP (Internet Exchange Point) na Slovensku, ktorý umožňuje pripojenie z dvoch geograficky oddelených lokalít. Peeringový uzol podporuje peering tiež pomocou protokolu IPv6 a ako prvý ponúkol službu route serverov na Slovensku. Dôsledné plánovanie, dômyselné technické riešenie a technická podpora 24/7/365 zaisťujú bezporuchový chod uzla. 

NIX.SK je súčasťou českého združenia NIX.CZ, dynamickej a otvorenej organizácie, ktorá sa aktívne podieľa na rozvoji internetu. Pomocou valných zhromaždení, pracovných skupín a spoločenských stretnutí zabezpečuje neutrálnu pôdu, na ktorej sa členovia a zákazníci stretávajú nie ako konkurenti, ale ako partneri spolurozhodující o ďalšom rozvoji združenia.

 

Ako sa pripojiť do NIX.SK

Pripojiť sa do NIX.SK je veľmi jednoduché. Ak ste spoločnosťou, ktorá spĺňa všetky podmienky, stiahnite si a vyplňte žiadosť a pošlite nám ju na adresu info@nix.sk. Podrobné informácie o vstupných podmienkach nájdete v prevádzkovom poriadku a stanovách združenia.

Novo pripojené siete
Google Ireland Limited
AS: 15169
od: 12.04.2017
IOPS, s.r.o.
AS: 64488
od: 22.03.2017
ComSource s.r.o.
AS: 199803
od: 15.08.2016
Orange Slovensko, a.s.
AS: 15962
od: 03.05.2016
Kaunas University of Technology
AS: 44358
od: 28.04.2016
Google Ireland Limited
AS: 15169
od: 12.04.2017
IOPS, s.r.o.
AS: 64488
od: 22.03.2017
   
ComSource s.r.o.
AS: 199803
od: 15.08.2016
Orange Slovensko, a.s.
AS: 15962
od: 03.05.2016

FENIX

Projekt FENIX vznikol na pôde českého peeringového uzla, združenia NIX.CZ, v roku 2013 ako reakcia na intenzívne DoS útoky, ktorým v marci toho roku čelili významné české média, banky a operátori. Zmyslom projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity.

Účasť na projekte FENIX je spojená s radom podmienok, ktoré sú zakotvené v pravidlách. Spoločnosti zapojené do tohto projektu svojim vstupom jasne ukazujú, že majú záujem na zvýšení sieťovej bezpečnosti, a teda aj na väčšom bezpečí svojich zákazníkov.

Projekt FENIX riadia sami jeho členovia. Tí sú nezávislí na združení NIX.CZ a majú úplnú autonómiu v tom, ako sa rozhodujú. Projekt je určený spoločnostiam, ktoré poskytujú pripojenie významným službám a potrebujú zabezpečiť ich prevádzku aj v tých najkritickejších situáciách.

Podoba projektu FENIX v NIX.SK bude upresnená po rokovaniach s bezpečnostnými autoritami a operátormi na Slovensku.

AKTUALITY

12.04.2017

Združenie NIX.CZ, ktoré prevádzkuje jeden z hlavných internetových prepojovacích uzlov na Slovensku (NIX.SK), poskytuje......
28.03.2017

Minulý týždeň sa v slovinskom hlavnom meste uskutočnil už 5. ročník konferencie zástupcov peeringových uzlov, ISP a......
01.03.2017

Už len tri týždne ostávajú do začiatku medzinárodnej konferencie CEE Peering Days 2017, ktorá sa tento rok uskutoční......
24.02.2017

Zástupca českého neutrálneho prepojovacieho uzla NIX.CZ v európskom združení EURO-IX Ondřej Filip bol za túto......
 

Film o fungovaní prepojovacích uzlov

NIX Video

Krátke video vám objasní záhady fungovania internetu a vysvetlí kľúčovú úlohu internetových prepojovacích uzlov. Tie vďaka peeringu, teda prepojovaním jednotlivých autonomnoních sietí, celý internet rozvíjajú. Video vzniklo v spolupráci s organizáciou EURO-IX a jeho cieľom je predstaviť kľúčovú úlohu internetových uzlov, ako je tiež uzol NIX.SK, na chode internetu.

Vaša IP adresa je:
54.80.230.32
pripojený ste teda
pomocou protokolu IPv4 .
 
 

Topológia siete

Topology NIXSK

Pri spustení prevádzky v uzle NIX.SK sme vychádzali zo skúseností z pražského peeringového uzla, preto boli pre NIX.SK zvolené switche Cisco Nexus 7010. Switche sú umiestnené v dvoch lokalitách v úplne redundantných konfiguráciách. Vzájomné prepojenie switchov je tvorené dvomi nezávislými trasami, v dvojnásobnej požadovanej kapacite tak, aby výpadok jednej z trás nemal vplyv na prevádzku prepojovacieho uzla.


Viac o topológii.
DOSTUPNÉ ROZHRANIA
V JEDNOTLIVÝCH UZLOCH

NIX.SK1 - SITEL
SITELPOP2, Kopčianska 18, Bratislava
100GE CFP, 10GE SFP+, 1GE SFP

NIX.SK2 - SITEL
SITELPOP1, Kopčianska 20, Bratislava
100GE CFP, 10GE SFP+, 1GE SFP

NIX.SK3 - VNET
DIGITALIS, Trnavská cesta 110/B, Bratislava
Single-Mode optical Fiber (SMF)