Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 
1,3
Tbps (Aktuálny datový tok)
Graf prepojených uzlov (päťminutový priemer)
Neutral Internet eXchange
 
202

SIETÍ

418

PORTY

1,8

MAXIMUM (Tbps)

11 413,1

KAPACITA (Gbps)

 

NIX.SK – Neutral Internet eXchange

Uzol NIX.SK je nezávislý peeringový uzol, ktorý je prevádzkovaný združením NIX.CZ od roku 2015. NIX.SK prepojuje slovenských a zahraničných poskytovateľov internetových služieb s cieľom vzájomného prepojenia ich sietí. Pripojenie do infraštruktúry združenia je umožnené z troch bratislavských lokalít.

V súčasnej dobe je NIX.SK jediným neutrálnym IXP (Internet Exchange Point) na Slovensku, ktorý umožňuje pripojenie z troch geograficky oddelených lokalít. Od polovice roku 2019 majú siete pripojené v týchto lokalitách možnosť sa pripojiť aj do uzlu NIX.CZ. Peeringový uzol podporuje peering tiež pomocou protokolu IPv6 a ako prvý ponúkol službu route serverov na Slovensku. Dôsledné plánovanie, dômyselné technické riešenie a technická podpora 24/7/365 zaisťujú bezporuchový chod uzla.

NIX.SK je súčasťou českého združenia NIX.CZ, dynamickej a otvorenej organizácie, ktorá sa aktívne podieľa na rozvoji internetu. Pomocou valných zhromaždení, pracovných skupín a spoločenských stretnutí zabezpečuje neutrálnu pôdu, na ktorej sa členovia a zákazníci stretávajú nie ako konkurenti, ale ako partneri spolurozhodující o ďalšom rozvoji združenia.

Ako sa pripojiť

Pripojiť sa do našich uzlov je veľmi jednoduché. Ak ste spoločnosťou, ktorá spĺňa všetky podmienky, stiahnite si a vyplňte žiadosť a pošlite nám ju na adresu sales@nix.cz. Podrobné informácie o vstupných podmienkach nájdete v prevádzkovom poriadku a stanovách združenia.

Novo pripojené siete
Hohl IT e.U.
AS: 40994
od: 26.11.2021
Nej.cz s.r.o.
AS: 12570
od: 01.10.2021
TomaNet, s.r.o.
AS: 212974
od: 02.10.2020
Subspace Communication LLC
AS: 32261
od: 17.08.2020
CZ.NIC z.s.p.o.
AS: 200070
od: 26.06.2020
Hohl IT e.U.
AS: 40994
od: 26.11.2021
Nej.cz s.r.o.
AS: 12570
od: 01.10.2021
   
TomaNet, s.r.o.
AS: 212974
od: 02.10.2020
Subspace Communication LLC
AS: 32261
od: 17.08.2020

FENIX

Projekt FENIX vznikol na pôde českého peeringového uzla, združenia NIX.CZ, v roku 2013 ako reakcia na intenzívne DoS útoky, ktorým v marci toho roku čelili významné české média, banky a operátori. Zmyslom projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity.

Účasť na projekte FENIX je spojená s radom podmienok, ktoré sú zakotvené v pravidlách. Spoločnosti zapojené do tohto projektu svojim vstupom jasne ukazujú, že majú záujem na zvýšení sieťovej bezpečnosti, a teda aj na väčšom bezpečí svojich zákazníkov.

Projekt FENIX riadia sami jeho členovia. Tí sú nezávislí na združení NIX.CZ a majú úplnú autonómiu v tom, ako sa rozhodujú. Projekt je určený spoločnostiam, ktoré poskytujú pripojenie významným službám a potrebujú zabezpečiť ich prevádzku aj v tých najkritickejších situáciách.

Podoba projektu FENIX v NIX.SK bude upresnená po rokovaniach s bezpečnostnými autoritami a operátormi na Slovensku.

Aktuality

24.01.2022

Najväčší neutrálny peeringový uzol v Českej republike, NIX.CZ, ktorý tiež prevádzkuje slovenský peeringový uzol NIX.SK, nadviazal spoluprácu s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Táto fakulta, ako jedna z mála ...
10.01.2022

Nové vydanie newslettera prináša spomienku na 25. výročie založenia českého neutrálneho uzla NIX.CZ, grauláciu Janovi Gruntorádovi, jednému zo zakladateľov združenia, k jeho prijatiu do internetovej siene slávy, informáciu o znovuzvolení ...
30.08.2021

Český neutrálny peeringový uzol NIX.CZ, ktorý patrí k najväčším peeringovým uzlom v Európe, si dnes pripomína 25 rokov od svojho založenia. Pred štvrťstoročím stáli pri jeho zrode spoločnosti CESNET, CZECH ...
01.07.2021

Na júnovom stretnutí členov združenia NIX.CZ predstavil Ondřej Filip, predseda predstavenstva českého neutrálneho peeringového uzla, nový cenník a zmeny s ním spojené. "Zmeny, ktoré platia od začiatku júla, sa týkajú zavedenia ...
 

Film o fungovaní prepojovacích uzlov

Krátke video vám objasní záhady fungovania internetu a vysvetlí kľúčovú úlohu internetových prepojovacích uzlov. Tie vďaka peeringu, teda prepojovaním jednotlivých autonomnoních sietí, celý internet rozvíjajú. Video vzniklo v spolupráci s organizáciou EURO-IX a jeho cieľom je predstaviť kľúčovú úlohu internetových uzlov, ako je tiež uzol NIX.SK, na chode internetu.

Vaša IP adresa je:
3.87.33.97
pripojený ste teda
pomocou protokolu IPv4 .
 
 

Topológia siete

Topology NIX

Pri spustení prevádzky v uzle NIX.SK sme vychádzali zo skúseností z pražského peeringového uzla, preto boli pre NIX.SK zvolené switche Cisco Nexus 7010. Switche sú umiestnené v dvoch lokalitách v úplne redundantných konfiguráciách. Vzájomné prepojenie switchov je tvorené dvomi nezávislými trasami, v dvojnásobnej požadovanej kapacite tak, aby výpadok jednej z trás nemal vplyv na prevádzku prepojovacieho uzla.

V polovici roka 2019 prepojil NIX.CZ svoje uzly v Prahe a Bratislave a umožňuje tak ľahké prepájanie sietí medzi ČR a SR. Toto prepojenie je realizované pomocou dvoch nezávislých 100GE okruhov, ktoré sú topologicky oddelené.


Viac o topológii.


DOSTUPNÉ ROZHRANIA
V JEDNOTLIVÝCH UZLOCH

NIX.SK1 - SITEL
SITELPOP1, Kopčianska 20, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.SK2 - SITEL
SITELPOP2, Kopčianska 18, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.SK3 - VNET
DIGITALIS, Trnavská cesta 110/B, Bratislava
1GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE

NIX.VIE
Vienna Interxion, Louis-Häfliger-Gasse 10, 1210 Wien, Austria
1GE, 10GE, 25GE, 100GE