Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 
701.8
Gbps (Aktuálny datový tok)
Graf prepojených uzlov (päťminutový priemer)
Neutral Internet eXchange
 
183

SIETÍ

359

PORTY

954.9

MAXIMUM (Gbps)

5699.1

KAPACITA (Gb)

 

NIX.SK – Neutral Internet eXchange

Uzol NIX.SK je nezávislý peeringový uzol, ktorý je prevádzkovaný združením NIX.CZ od roku 2015. NIX.SK prepojuje slovenských a zahraničných poskytovateľov internetových služieb s cieľom vzájomného prepojenia ich sietí. Pripojenie do infraštruktúry združenia je umožnené z troch bratislavských lokalít.

V súčasnej dobe je NIX.SK jediným neutrálnym IXP (Internet Exchange Point) na Slovensku, ktorý umožňuje pripojenie z troch geograficky oddelených lokalít. Od polovice roku 2019 majú siete pripojené v týchto lokalitách možnosť sa pripojiť aj do uzlu NIX.CZ.  Peeringový uzol podporuje peering tiež pomocou protokolu IPv6 a ako prvý ponúkol službu route serverov na Slovensku. Dôsledné plánovanie, dômyselné technické riešenie a technická podpora 24/7/365 zaisťujú bezporuchový chod uzla. 

NIX.SK je súčasťou českého združenia NIX.CZ, dynamickej a otvorenej organizácie, ktorá sa aktívne podieľa na rozvoji internetu. Pomocou valných zhromaždení, pracovných skupín a spoločenských stretnutí zabezpečuje neutrálnu pôdu, na ktorej sa členovia a zákazníci stretávajú nie ako konkurenti, ale ako partneri spolurozhodující o ďalšom rozvoji združenia.

 

Ako sa pripojiť

Pripojiť sa do našich uzlov je veľmi jednoduché. Ak ste spoločnosťou, ktorá spĺňa všetky podmienky, stiahnite si a vyplňte žiadosť a pošlite nám ju na adresu sales@nix.cz. Podrobné informácie o vstupných podmienkach nájdete v prevádzkovom poriadku a stanovách združenia.

Novo pripojené siete
United Telecom Zrt.
AS: 41206
od: 13.06.2019
Automation & Business s.r.o.
AS: 208882
od: 03.06.2019
PEGO Slovakia s.r.o.
AS: 43653
od: 04.03.2019
CentralNic Ltd.
AS: 60890
od: 27.09.2018
CentralNic Ltd.
AS: 199330
od: 27.09.2018
United Telecom Zrt.
AS: 41206
od: 13.06.2019
Automation & Business s.r.o.
AS: 208882
od: 03.06.2019
   
PEGO Slovakia s.r.o.
AS: 43653
od: 04.03.2019
CentralNic Ltd.
AS: 60890
od: 27.09.2018

FENIX

Projekt FENIX vznikol na pôde českého peeringového uzla, združenia NIX.CZ, v roku 2013 ako reakcia na intenzívne DoS útoky, ktorým v marci toho roku čelili významné české média, banky a operátori. Zmyslom projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity.

Účasť na projekte FENIX je spojená s radom podmienok, ktoré sú zakotvené v pravidlách. Spoločnosti zapojené do tohto projektu svojim vstupom jasne ukazujú, že majú záujem na zvýšení sieťovej bezpečnosti, a teda aj na väčšom bezpečí svojich zákazníkov.

Projekt FENIX riadia sami jeho členovia. Tí sú nezávislí na združení NIX.CZ a majú úplnú autonómiu v tom, ako sa rozhodujú. Projekt je určený spoločnostiam, ktoré poskytujú pripojenie významným službám a potrebujú zabezpečiť ich prevádzku aj v tých najkritickejších situáciách.

Podoba projektu FENIX v NIX.SK bude upresnená po rokovaniach s bezpečnostnými autoritami a operátormi na Slovensku.

AKTUALITY

13.06.2019

Pracovníci združenia NIX.CZ, ktoré prevádzkuje tiež slovenský peeringový uzol NIX.SK, oznámili minulý......
03.06.2019

Novým technickým riaditeľom českého neutrálneho prepojovacieho uzla NIX.CZ sa stal Marian Rychtecký. V združení......
24.04.2019

Na webových stránkach komunitného stretnutia správcov sietí z Čiech a Slovenska - CSNOG 2019 - nájdu teraz záujemcovia......
20.03.2019

Minulý týždeň sa v chorvátskom Záhrebe konali už siedme Peering Days. Na tejto dvojdňovej akcii sa už tradične stretávajú......
 

Film o fungovaní prepojovacích uzlov

NIX Video

Krátke video vám objasní záhady fungovania internetu a vysvetlí kľúčovú úlohu internetových prepojovacích uzlov. Tie vďaka peeringu, teda prepojovaním jednotlivých autonomnoních sietí, celý internet rozvíjajú. Video vzniklo v spolupráci s organizáciou EURO-IX a jeho cieľom je predstaviť kľúčovú úlohu internetových uzlov, ako je tiež uzol NIX.SK, na chode internetu.

Vaša IP adresa je:
3.94.196.192
pripojený ste teda
pomocou protokolu IPv4 .
 
 

Topológia siete

Topology NIXSK

Pri spustení prevádzky v uzle NIX.SK sme vychádzali zo skúseností z pražského peeringového uzla, preto boli pre NIX.SK zvolené switche Cisco Nexus 7010. Switche sú umiestnené v dvoch lokalitách v úplne redundantných konfiguráciách. Vzájomné prepojenie switchov je tvorené dvomi nezávislými trasami, v dvojnásobnej požadovanej kapacite tak, aby výpadok jednej z trás nemal vplyv na prevádzku prepojovacieho uzla.

 

Topológie NIX.CZ

V roku 2010 bol realizovaný zámer prebudovanie topológie NIX.CZ z kruhovej na virtualizovanú dvojitú hviezdu. Táto zmena zaisťuje vyššiu stabilitu celej peeringovej platformy a v neposlednom rade zjednodušuje ďalší rozvoj. Vďaka takto upravenej topológii bolo možné urobiť tento presun tak, že sa týkal vždy len jednej, práve prepájanej spoločnosti. Táto výmena technológie umožňovala pokračovanie rastu objemu prenášaných dát, ktorý bol očakávaný v nasledujúcich rokoch. Zároveň nová topológie umožnila otvorenie nového prípojného bodu NIX5, ktorý vznikol po viac ako 8 rokoch od otvorenia predchádzajúceho bodu.

Z dôvodu veľkého dopytu po 100GE prípojkách v roku 2014 začal NIX.CZ nasadzovať prístupové switche Cisco Nexus 7710. V roku 2016 začal NIX.CZ prevádzkovať tzv. pasívne PoPy, kde nie je umiestnená aktívna technológia, ale je možné sa pomocou neaktivovaných vlákien do NIX.CZ v týchto lokalitách pripojiť.

 

V súčasnej dobe NIX.CZ využíva chrbticových aj prístupových switchov Cisco Nexus 7710 v plne redundantných konfiguráciách v Čechách a prístupových prepínačov Cisco Nexus 7010 na Slovensku. Prepojovacia technológia NIX.CZ je prevádzkovaná na úrovni linkovej vrstvy (Ethernet).

 

V polovici roka 2019 prepojil NIX.CZ svoje uzly v Prahe a Bratislave a umožňuje tak ľahké prepájanie sietí medzi ČR a SR. Toto prepojenie je realizované pomocou dvoch nezávislých 100GE okruhov, ktoré sú topologicky oddelené.

 

Z dôvodu nedostatku neaktivovaných vlákien medzi niektorými uzlami sa využívajú chrbticové prepoje nad existujúcimi pármi vlákien pasívnou technológiu DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), čo umožňuje navyšovanie kapacity chrbticových prepojov NIX.CZ až na 32 kanálov na jednom páre optických vlákien bez nutnosti obstarávať ďalšie neaktivované vlákna. Táto technológia bude však postupne nahradená 100GE trasami.

 

Združenie prevádzkuje svoj autonómny systém 6881 na platforme Cisco routerov ASR1001. Pomocou tohto autonómneho systému je zabezpečené sprístupnenie vnútorných služieb združenia a pripojenie hostovaných TLD DNS serverov, a to ako pomocou protokolu IPv4, tak aj pomocou protokolu IPv6. Pre zaistenie chodu infraštruktúry sú prevádzkované dohľadové servery, rozmiestnené v jednotlivých lokalitách.

 

Združenie dlhodobo podporuje prepojenie členov a zákazníkov pomocou protokolu IPv6. Toto prepojenie je realizované v rovnakej VLAN ako prepojenie IPv4, čo umožňuje členom a zákazníkom prevádzkovať rozhrania smerovačov v móde dvojitého protokolového zásobníka. Ku koncu roka 2011 bolo prepojené celkom 88 IPv6 sietí, čo predstavuje viac ako 80% všetkých participujúcich sietí.


Viac o topológii.
DOSTUPNÉ ROZHRANIA
V JEDNOTLIVÝCH UZLOCH

NIX.SK1 - SITEL
SITELPOP2, Kopčianska 18, Bratislava
100GE CFP, 10GE SFP+, 1GE SFP

NIX.SK2 - SITEL
SITELPOP1, Kopčianska 20, Bratislava
100GE CFP, 10GE SFP+, 1GE SFP

NIX.SK3 - VNET
DIGITALIS, Trnavská cesta 110/B, Bratislava
Single-Mode optical Fiber (SMF)