Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 
2041.3
Mbps (Aktuálny datový tok)
Denný graf (päťminutový priemer)
Neutral Internet eXchange
 
22

SIETÍ

27

PORTY

4032.9

MAXIMUM (Mbps)

144.0

KAPACITA (Gb)

 

NIX.SK – Neutral Internet eXchange

Uzol NIX.SK je nezávislý peeringový uzol, ktorý je prevádzkovaný združením NIX.CZ od roku 2015. NIX.SK prepojuje slovenských a zahraničných poskytovateľov internetových služieb s cieľom vzájomného prepojenia ich sietí. Pripojenie do infraštruktúry združenia je umožnené z dvoch bratislavských lokalít.

V súčasnej dobe je NIX.SK jediným neutrálnym IXP (Internet Exchange Point) na Slovensku, ktorý umožňuje pripojenie z dvoch geograficky oddelených lokalít. Peeringový uzol podporuje peering tiež pomocou protokolu IPv6 a ako jediný poskytuje službu route serverov. Dôsledné plánovanie, dômyselné technické riešenie a technická podpora 24/7/365 zaisťujú bezporuchový chod uzla. 

NIX.SK je súčasťou českého združenia NIX.CZ, dynamickej a otvorenej organizácie, ktorá sa aktívne podieľa na rozvoji internetu. Pomocou valných zhromaždení, pracovných skupín a spoločenských stretnutí zabezpečuje neutrálnu pôdu, na ktorej sa členovia a zákazníci stretávajú nie ako konkurenti, ale ako partneri spolurozhodující o ďalšom rozvoji združenia.

 

Ako sa pripojiť do NIX.SK

Pripojiť sa do NIX.SK je veľmi jednoduché. Ak ste spoločnosťou, ktorá spĺňa všetky podmienky, stiahnite si a vyplňte žiadosť a pošlite nám ju na adresu info@nix.sk. Podrobné informácie o vstupných podmienkach nájdete v prevádzkovom poriadku a stanovách združenia.

Novo pripojené siete
ACS spol. s r.o.
AS: 12905
od: 27.08.2015
BONET Systems, s.r.o.
AS: 44185
od: 26.08.2015
SATRO s.r.o.
AS: 31127
od: 14.07.2015
itself s.r.o.
AS: 12570
od: 07.07.2015
Energotel, a.s.
AS: 31117
od: 07.07.2015
ACS spol. s r.o.
AS: 12905
od: 27.08.2015
BONET Systems, s.r.o.
AS: 44185
od: 26.08.2015
   
SATRO s.r.o.
AS: 31127
od: 14.07.2015
itself s.r.o.
AS: 12570
od: 07.07.2015

FENIX

Projekt FENIX vznikol na pôde českého peeringového uzla, združenia NIX.CZ, v roku 2013 ako reakcia na intenzívne DoS útoky, ktorým v marci toho roku čelili významné české média, banky a operátori. Zmyslom projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity.

Účasť na projekte FENIX je spojená s radom podmienok, ktoré sú zakotvené v pravidlách. Spoločnosti zapojené do tohto projektu svojim vstupom jasne ukazujú, že majú záujem na zvýšení sieťovej bezpečnosti, a teda aj na väčšom bezpečí svojich zákazníkov.

Projekt FENIX riadia sami jeho členovia. Tí sú nezávislí na združení NIX.CZ a majú úplnú autonómiu v tom, ako sa rozhodujú. Projekt je určený spoločnostiam, ktoré poskytujú pripojenie významným službám a potrebujú zabezpečiť ich prevádzku aj v tých najkritickejších situáciách.

Podoba projektu FENIX v NIX.SK bude upresnená po rokovaniach s bezpečnostnými autoritami a operátormi na Slovensku.

AKTUALITY

01.07.2015

V aktuálnom vydaní nášho štvrťročníka sa venujeme predovšetkým aktivitám spojeným so slovenským peerin...
24.06.2015

Zástupcovia slovenských sietí prejavili minulý týždeň na prvej pracovnej skupine združenia NIX.CZ, kto...
11.06.2015

Zástupcovia združenia NIX.CZ, ktoré pôsobí ako neutrálny prepojovací internetový uzol pre Českú republ...
25.03.2015

Minulý týždeň sa v Bratislave konal už tretí ročník konferencie CEE Peering Day. 18. a 19. marca sa v ...
 

Film o fungovaní prepojovacích uzlov

NIX Video

Krátke video vám objasní záhady fungovania internetu a vysvetlí kľúčovú úlohu internetových prepojovacích uzlov. Tie vďaka peeringu, teda prepojovaním jednotlivých autonomnoních sietí, celý internet rozvíjajú. Video vzniklo v spolupráci s organizáciou EURO-IX a jeho cieľom je predstaviť kľúčovú úlohu internetových uzlov, ako je tiež uzol NIX.SK, na chode internetu.

Vaša IP adresa je:
54.147.47.239
pripojený ste teda
pomocou protokolu IPv4 .
 
 

Topológia siete

Topology NIXSK

Pri spustení prevádzky v uzle NIX.SK sme vychádzali zo skúseností z pražského peeringového uzla, preto boli pre NIX.SK zvolené switche Cisco Nexus 7010. Switche sú umiestnené v dvoch lokalitách v úplne redundantných konfiguráciách. Vzájomné prepojenie switchov je tvorené dvomi nezávislými trasami, v dvojnásobnej požadovanej kapacite tak, aby výpadok jednej z trás nemal vplyv na prevádzku prepojovacieho uzla.


Viac o topológii.
DOSTUPNÉ ROZHRANIA
V JEDNOTLIVÝCH UZLOCH

NIX.SK1 - SITEL
SITELPOP2, Kopčianska 18, Bratislava
100GE CFP, 10GE SFP+, 1GE SFP

NIX.SK2 - SITEL
SITELPOP1, Kopčianska 20, Bratislava
10GE SFP+, 1GE SFP