Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 
23.0
Mbps (Aktuálny datový tok)
Denný graf (päťminutový priemer)
Neutral Internet eXchange
 
8

SIETÍ

7

PORTY

254.5

MAXIMUM (Mbps)

61.0

KAPACITA (Gb)

 

NIX.SK – Neutral Internet eXchange

Uzol NIX.SK je nezávislý peeringový uzol, ktorý je prevádzkovaný združením NIX.CZ od roku 2015. NIX.SK prepojuje slovenských a zahraničných poskytovateľov internetových služieb s cieľom vzájomného prepojenia ich sietí. Pripojenie do infraštruktúry združenia je umožnené z dvoch bratislavských lokalít.

V súčasnej dobe je NIX.SK jediným neutrálnym IXP (Internet Exchange Point) na Slovensku, ktorý umožňuje pripojenie z dvoch geograficky oddelených lokalít. Peeringový uzol podporuje peering tiež pomocou protokolu IPv6 a ako jediný poskytuje službu route serverov. Dôsledné plánovanie, dômyselné technické riešenie a technická podpora 24/7/365 zaisťujú bezporuchový chod uzla. 

NIX.SK je súčasťou českého združenia NIX.CZ, dynamickej a otvorenej organizácie, ktorá sa aktívne podieľa na rozvoji internetu. Pomocou valných zhromaždení, pracovných skupín a spoločenských stretnutí zabezpečuje neutrálnu pôdu, na ktorej sa členovia a zákazníci stretávajú nie ako konkurenti, ale ako partneri spolurozhodující o ďalšom rozvoji združenia.

 

Ako sa pripojiť do NIX.SK

Pripojiť sa do NIX.SK je veľmi jednoduché. Ak ste spoločnosťou, ktorá spĺňa všetky podmienky, stiahnite si a vyplňte žiadosť a pošlite nám ju na adresu info@nix.sk. Podrobné informácie o vstupných podmienkach nájdete v prevádzkovom poriadku a stanovách združenia.

Novo pripojené siete
itself s.r.o.
AS: 12570
od: 30.03.2015
COOLHOUSING s.r.o.
AS: 35592
od: 23.03.2015
Trestel SK, a.s.
AS: 38949
od: 20.03.2015
VNET a.s.
AS: 29405
od: 19.03.2015
CZ.NIC z.s.p.o.
AS: 25192
od: 12.03.2015
itself s.r.o.
AS: 12570
od: 30.03.2015
COOLHOUSING s.r.o.
AS: 35592
od: 23.03.2015
   
Trestel SK, a.s.
AS: 38949
od: 20.03.2015
VNET a.s.
AS: 29405
od: 19.03.2015

FENIX

Projekt FENIX vznikol na pôde českého peeringového uzla, združenia NIX.CZ, v roku 2013 ako reakcia na intenzívne DoS útoky, ktorým v marci toho roku čelili významné české média, banky a operátori. Zmyslom projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity.

Účasť na projekte FENIX je spojená s radom podmienok, ktoré sú zakotvené v pravidlách. Spoločnosti zapojené do tohto projektu svojim vstupom jasne ukazujú, že majú záujem na zvýšení sieťovej bezpečnosti, a teda aj na väčšom bezpečí svojich zákazníkov.

Projekt FENIX riadia sami jeho členovia. Tí sú nezávislí na združení NIX.CZ a majú úplnú autonómiu v tom, ako sa rozhodujú. Projekt je určený spoločnostiam, ktoré poskytujú pripojenie významným službám a potrebujú zabezpečiť ich prevádzku aj v tých najkritickejších situáciách.

Podoba projektu FENIX v NIX.SK bude upresnená po rokovaniach s bezpečnostnými autoritami a operátormi na Slovensku.

AKTUALITY

25.03.2015

Minulý týždeň sa v Bratislave konal už tretí ročník konferencie CEE Peering Day. 18. a 19. marca sa v ...
18.03.2015

Bratislava / Praha, 18. marca 2015 - Na začiatku januára oznámilo združenie NIX.CZ, neutrálny prepojov...
 

Film o fungovaní prepojovacích uzlov

NIX Video

Krátke video vám objasní záhady fungovania internetu a vysvetlí kľúčovú úlohu internetových prepojovacích uzlov. Tie vďaka peeringu, teda prepojovaním jednotlivých autonomnoních sietí, celý internet rozvíjajú. Video vzniklo v spolupráci s organizáciou EURO-IX a jeho cieľom je predstaviť kľúčovú úlohu internetových uzlov, ako je tiež uzol NIX.SK, na chode internetu.

Vaša IP adresa je:
54.159.215.49
pripojený ste teda
pomocou protokolu IPv4 .
 
 

Topológia siete

Topology NIXSK

Pri spustení prevádzky v uzle NIX.SK sme vychádzali zo skúseností z pražského peeringového uzla, preto boli pre NIX.SK zvolené switche Cisco Nexus 7010. Switche sú umiestnené v dvoch lokalitách v úplne redundantných konfiguráciách. Vzájomné prepojenie switchov je tvorené dvomi nezávislými trasami, v dvojnásobnej požadovanej kapacite tak, aby výpadok jednej z trás nemal vplyv na prevádzku prepojovacieho uzla.


Viac o topológii.
DOSTUPNÉ ROZHRANIA
V JEDNOTLIVÝCH UZLOCH

NIX.SK1 - SITEL
SITELPOP2, Kopčianska 18, Bratislava
100GE CFP, 10GE SFP+, 1GE SFP

NIX.SK2 - SITEL
SITELPOP1, Kopčianska 20, Bratislava
10GE SFP+, 1GE SFP